1397/6/28

آزمون آغازین ورودی فارسی از پایه سوم به چهارم ابتدائی (دوره کتاب فارسی سوم دبستان) | مهر ماه 1397

فارسی و نگارش چهارم دبستان
شامل مباحث:
  تعداد سوالات: 40
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

شماره ی الگوی 7را پیدا کنید:{از راست به چپ}:1و2و3و5و8و13و_____________