1397/6/27

آزمون آغازین ورودی ریاضی از پایه اول به دوم ابتدائی (دوره کتاب ریاضی اول دبستان) | مهر ماه 1397

ریاضی دوم دبستان
شامل مباحث:
  تعداد سوالات: 25
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

با توجه به شعر «لحظه سبز دعا» کدام عبارت صحیح نیست؟