1397/6/27

آزمون آغازین ورودی علوم از پایه دوم به سوم ابتدائی (دوره کتاب علوم دوم دبستان) | مهر ماه 1397

علوم تجربی سوم دبستان
شامل مباحث:
  تعداد سوالات: 40
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل