{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

ریاضی 1397/06/27

آزمون آغازین ورودی ریاضی از پایه دوم به سوم ابتدائی (دوره کتاب ریاضی دوم دبستان) | مهر ماه 1397

دبستان سوم ریاضی
شامل مباحث:
  تعداد سوالات: 25
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 40 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

آزمون آغازین ورودی ریاضی از پایه دوم به سوم ابتدائی (دوره کتاب ریاضی دوم دبستان) | مهر ماه 1397
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: آزمون جامع
ثبت شده در 27 شهریور 1397