1397/6/27

آزمون آغازین ورودی ریاضی از پایه دوم به سوم ابتدائی (دوره کتاب ریاضی دوم دبستان) | مهر ماه 1397

ریاضی سوم دبستان
شامل مباحث:
  تعداد سوالات: 25
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

در عبارت زیر کدام کلمه نقش مفعولی دارد؟

«موج جمعیّت رجایی را از جا کند و بُرد و بُرد و ما به دنبال او نزدیک بود زیر دست و پا بمانیم.»