1397/6/27

آزمون آغازین ورودی فارسی از پایه دوم به سوم ابتدائی (دوره کتاب فارسی دوم دبستان) | مهر ماه 1397

فارسی سوم دبستان
شامل مباحث:
  تعداد سوالات: 40
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

با توجه به عبارت «باران رحمت بی‌حسابش همه را رسیده و خوان نعمت بی‌دریغش همه جا کشیده، پرده ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد و وظیفه روزی به خطای منکر ندرد.» به‌ترتیب چند «ترکیب وصفی و اضافی» وجود دارد؟