{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

ریاضی 1401/07/26

آزمونک تستی آنلاین شمارش چند تا چند تا

دبستان سوم ریاضی مهر
شامل مباحث: درس 1: شمارش چندتا چندتا
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 25 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

آزمونک تستی آنلاین شمارش چند تا چند تا
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: آزمون چهارگزینه‌ای
ثبت شده در 26 مهر 1401
  

با توجه به الگو، به جای دو علامت سوال چه اعدادی قرار می‌گیرند؟