{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

ریاضی 1401/07/9

سوالات تستی آنلاین ریاضی ششم | مرکز تقارن و تقارن مرکزی

دبستان ششم ریاضی دی
شامل مباحث: درس 1: مرکز تقارن و تقارن مرکزی
  تعداد سوالات: 12
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 15 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

سوالات تستی آنلاین ریاضی ششم | مرکز تقارن و تقارن مرکزی
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: آزمون چهارگزینه‌ای
ثبت شده در 9 مهر 1401
  

تعداد محورهای تقارن سه شکل هندسی به ترتیب 3، 1 و 4 است. این شکل‌ها را به ترتیب در کدام گزینه می‌توان پیدا کرد؟