{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

شیمی 1400/08/19

آزمون سراسری گروه آزمایشی تجربی 1400 داخل کشور | مادهٔ درسی شیمی

دوره دوم متوسطه- نظری کنکور سراسری علوم تجربی شیمی تیر 1400
شامل مباحث:
  تعداد سوالات: 35
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 35 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

آزمون سراسری گروه آزمایشی تجربی 1400 داخل کشور | مادهٔ درسی شیمی
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: کنکور سراسری
ثبت شده در 19 آبان 1400
  

@@اصطلاحات زیر را تعریف کنید:@@

گرما: