{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

ریاضی (2) 1400/07/22

آزمون مجازی فصل 1 ریاضی (2) یازدهم

دوره دوم متوسطه- نظری یازدهم علوم تجربی ریاضی (2) مهر
شامل مباحث: فصل 1: هندسۀ تحلیلی و جبر
  تعداد سوالات: 12
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 45 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

آزمون مجازی فصل 1 ریاضی (2) یازدهم
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: تست جمع‌بندی
ثبت شده در 22 مهر 1400
  

ساق‌های ذوزنقۀ متساوی‌الساقینی بر خطوط (n + 2)y - 2x - 3 = 0 و y - (n - 1) x = 4 منطبق بوده و قاعده‌های این ذونقه موازی محور‌ xها هستند. n چند مقدار طبیعی می‌تواند قبول کند؟