1400/1/1

امتحان تستی درس 12 تا 25 تاریخ معاصر ایران سال یازدهم رشته های تجربی و ریاضی

تاریخ معاصر ایران یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی خراسان جنوبی قائنات محمودیه 19 خیامی فروردین 1399

مناسب برای رشته های:
- علوم ریاضی
- علوم تجربی
- مشترک شاخۀ کاردانش
- مشترک شاخۀ فنی و حرفه‌ای

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پاسخنامه کلیدی در پایان فایل آزمون قرار دارد.


لطفا از انتشار مجدد این فایل ها در فضای مجازی خودداری کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 2

لطفا از انتشار مجدد این فایل ها در فضای مجازی خودداری کنید.

نوع آزمون : ارزشیابی مستمر
بازدید : 284
ثبت شده در 1400/1/1