ترجمه متن درس و پاسخ تمرین های عربی نهم | درس ششم: تَغْييرُ الْحَياةِ

بروزرسانی شده در 1 مهر 96
عربی نهم دوره اول متوسطه

تعداد صفحات فایل : 9

ترجمه متن درس و پاسخ تمرین های عربی نهم | درس ششم: تغییر زندگی

شامل:
+ ترجمه عبارات متن درس
+ ترجمه کنید قسمت بدانیم
+ حل تمرین های 1 تا 4
+ ترجمه گنج دانش
+ پاسخ تحقیق صفحه 70


لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

حسن قربانی    نوع آزمون : راهنمای گام به گام    دانلود : 289