راهنمای گام به گام ریاضی نهم فصل 2: عددهای حقیقی (درس سوم: قدرمطلق و محاسبۀ تقریبی)

بروزرسانی شده در 1 مهر 96
ریاضي نهم دوره اول متوسطه

تعداد صفحات فایل : 4

راهنمای گام به گام ریاضی نهم فصل 2: عددهای حقیقی (درس سوم: قدرمطلق و محاسبۀ تقریبی)
فعالیت صفحه 28 کتاب درسی
کار در کلاس صفحه 29 کتاب درسی
فعالیت صفحه 29 و 30 کتاب درسی
فعالیت صفحه 30 کتاب درسی
کار درکلاس صفحه 31 کتاب درسی
تمرین صفحه 31 کتاب درسی


لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

ریاضی نهم    نوع آزمون : راهنمای گام به گام    دانلود : 138