1394/5/9

جزوه آموزشی و تمرین های تکمیلی ریاضی نهم | فصل 3: استدلال و اثبات در هندسه

ریاضی نهم دوره اول متوسطه

جزوه آموزشی و تمرین های تکمیلی ریاضی نهم | فصل سوم: استدلال و اثبات در هندسه
- استدلال
- اشنایی با اثبات در هندسه
- همنهشتی مثلث ها
- حل مساله در هندسه
- شکل های متشابه

لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 9
نوع آزمون : کتاب، تحقیق، جزوه و درسنامه
دانلود : 3215
بازدید : 3385
ثبت شده در 9 مرداد 94