1396/11/24

امتحان زیست شناسی (2) یازدهم رشته تجربی | فصل ششم: گفتار 1: کروموزوم

زیست شناسی (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی بهمن 97

مباحث :
گفتار 1: کروموزوم
گفتار 2: میتوز


لطفا از انتشار مجدد این فایل ها در فضای مجازی خودداری کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 3

لطفا از انتشار مجدد این فایل ها در فضای مجازی خودداری کنید.

نوع آزمون : آزمونک
بازدید : 4666
ثبت شده در 1396/11/24