1396/9/27

سوالات آزمون پیشرفت تحصیلی پایه یازدهم رشته انسانی استان اصفهان با پاسخ کلیدی | آذر 96

فراگیر دروس تخصصی یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی اصفهان 97

شامل:
- دینی، اخلاق و قرآن 10 سوال
- عربی زبان قرآن تخصصی 12 سوال
- فارسی ۱۲ سوال
- علوم و فنون ادبی ۱۲ سوال
- زبان انگلیسی 10 سوال
- ریاضی و آمار 12 سوال
- تاریخ 1۲ سوال
- جغرافیا 1۲ سوال
- جامعه شناسی ۱۲ سوال
- فلسفه ۱۲ سوال
- روانشناسی ۱۰ سوال

لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 16
نوع آزمون : آزمون پیشرفت تحصیلی
بازدید : 5284
ثبت شده در 1396/9/27