1396/6/22

مجموعه نمونه سوالات تشریحی جغرافیا (2) رشته علوم انسانی | درس 1 تا درس 11

جغرافیا (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی اردیبهشت

مباحث :
** فصل 1: ناحیه چیست
درس 1- معنا و مفهوم ناحیه
درس 2- انسان و ناحیه
** فصل 2: نواحی طبیعی
درس 3- نواحی آب و هوایی
درس 4- ناهمواری ها و اشکال زمین
درس 5- نواحی زیستی
** فصل 3: نواحی انسانی
درس 6- نواحی فرهنگی
درس 7- نواحی اقتصادی (کشاورزی و صنعتی)
درس 8- نواحی اقتصادی (تجارت و اقتصاد جهانی)
** فصل 4: نواحی سیاسی
درس 9- معنا و مفهوم ناحیه سیاسی
درس 10- کشور، یک ناحیه سیاسی
درس 11- ژئوپلیتیک

لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 72
نوع آزمون : سؤالات طبقه‌بندی شده
بازدید : 44428
ثبت شده در 1396/6/22