آزمون نوبت اول عربی هشتم دبیرستان سهرودی تهم زنجان با جواب | دی 95

بروزرسانی شده در 19 دی 95
عربی هشتم دوره اول متوسطه

تعداد صفحات فایل : 3

مباحث :
الدَّرْسُ الْأَوَّلُ: مُراجَعَهُ دُروسِ الصِّف السابِعِ
الدَّرْسُ الثّاني: أهَمّیَّۀُ اللُّغَۀِ العَرَبیَّۀِ
الدَّرْسُ الثّالِثُ: مِهْنَتُكَ فِي الْمُستَقبَلِ
الدَّرْسُ الرّابِعُ: التَّجرِبَةُ الْجَديدَةُ
الدَّرْسُ الْخامِسُ: الصَّداقَةُ


لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

عباس نوری    نوع آزمون : آزمون نوبت اول    دانلود : 33