آزمون نوبت اول عربی هفتم دبیرستان سهروردی تهم زنجان | دی 95

ثبت شده در 14 دی 95
عربی هفتم دوره اول متوسطه

تعداد صفحات فایل : 3

مباحث :
الدَّرْسُ الْأَوَّلُ (الْقِسمُ الْأوَّلُ): قيمَةُ الْعِلْمِ
الدَّرْسُ الْأَوَّلُ (الْقِسمُ الثّاني): نورُ الْکَلامِ
الدَّرْسُ الْأَوَّلُ (الْقِسمُ الثّالِثُ): کَنْزُ الْکُنوزِ
الدَّرْسُ الثّاني (الْقِسمُ الْأوَّلُ): جَواهِرُ الْکَلامِ
الدَّرْسُ الثّاني (الْقِسمُ الثّاني): کُنوزُ الْحِکَمِ
الدَّرْسُ الثّاني(الْقِسمُ الثّالِثُ): کَنْزُ النَّصيحَةِ
الدَّرْسُ الثّالِثُ (الْقِسمُ الْأوَّلُ): الْحِکَمُ النّافِعَةُ
الدَّرْسُ الثّالِثُ (الْقِسمُ الثّاني): الْمَواعِظُ الْعَدَديَّة
الدَّرْسُ الرّابِعُ: حِوارٌ بَيَْ وَلَدَينِ


لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

عباس نوری    نوع آزمون : آزمون نوبت اول    دانلود : 40