آزمون نوبت اول آموزش قرآن نهم دبیرستان سهروردی تهم زنجان با جواب | دی 95

ثبت شده در 12 دی 95
آموزش قرآن نهم دوره اول متوسطه

تعداد صفحات فایل : 3

مباحث :
درس اول: سوره شوري و زخرف
درس دوم: سوره دخان و جاثيه
درس سوم: سوره احقاف و محمد
درس چهارم:سوره فتح و حجرات
درس پنجم: سوره ذاريات و قمر
درس ششم: سوره الرحمن و واقعه


لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

عباس نوری    نوع آزمون : آزمون نوبت اول    دانلود : 35