آزمون نوبت اول آموزش قرآن هشتم دبیرستان سهرودی تهم زنجان | دی 95

ثبت شده در 12 دی 95
آموزش قرآن هشتم دوره اول متوسطه

تعداد صفحات فایل : 2

مباحث :
درس اول: سوره مومنون و نور
درس دوم: سوره فرقان
درس سوم: سوره شعراء
درس چهارم: سوره نمل
درس پنجم: سوره قصص
درس ششم: سوره عنکبوت


لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

عباس نوری    نوع آزمون : آزمون نوبت اول    دانلود : 9