ارزشیابی مستمر عربی هفتم | درس 2 و 3

ثبت شده در 24 آذر 95
عربی هفتم دوره اول متوسطه

تعداد صفحات فایل : 2

مباحث :
الدَّرْسُ الثّاني (الْقِسمُ الْأوَّلُ): جَواهِرُ الْکَلامِ
الدَّرْسُ الثّاني (الْقِسمُ الثّاني): کُنوزُ الْحِکَمِ
الدَّرْسُ الثّاني(الْقِسمُ الثّالِثُ): کَنْزُ النَّصيحَةِ
الدَّرْسُ الثّالِثُ (الْقِسمُ الْأوَّلُ): الْحِکَمُ النّافِعَةُ
الدَّرْسُ الثّالِثُ (الْقِسمُ الثّاني): الْمَواعِظُ الْعَدَديَّة


لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

عباس نوری    نوع آزمون : ارزشیابی مستمر    دانلود : 6