گام به گام زیست شناسی (1) پایه دهم اختصاصی رشته تجربی | پاسخ تمامی فعالیت های فصل 1 تا 4

بروزرسانی شده در 1 مهر 96
زیست شناسی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری رشته رياضی و تجربی

تعداد صفحات فایل : 12

مباحث :
فصل 1: زیست شناسی دیروز، امروز و فردا
+ پاسخ فعالیت صفحه 10
+ پاسخ فعالیت صفحه 11
+ پاسخ فعالیت صفحه 13
+ پاسخ فعالیت صفحه 20

فصل 2: گوارش و جذب مواد
+ پاسخ فعالیت صفحه 26
+ پاسخ فعالیت صفحه 27
+ پاسخ فعالیت صفحه 30
+ پاسخ فعالیت صفحه 33
+ پاسخ فعالیت صفحه 34
+ پاسخ فعالیت صفحه 37
+ پاسخ فعالیت صفحه 40
+ پاسخ فعالیت صفحه 43
+ پاسخ فعالیت صفحه 46

فصل 3: تبادلات گازی
+ پاسخ فعالیت صفحه 49
+ پاسخ فعالیت صفحه 55
+ پاسخ فعالیت صفحه 57

فصل 4: گردش مواد در بدن
+ پاسخ فعالیت صفحه 66
+ پاسخ فعالیت صفحه 69
+ پاسخ فعالیت صفحه 69
+ پاسخ فعالیت صفحه 70
+ پاسخ فعالیت صفحه 73
+ پاسخ فعالیت صفحه 74
+ پاسخ فعالیت صفحه 75
+ پاسخ فعالیت صفحه 77
+ پاسخ فعالیت صفحه 81
+ پاسخ فعالیت صفحه 81


لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

گام به گام دهم    نوع آزمون : راهنمای گام به گام    دانلود : 46