راهنمای گام به گام تاریخ (1) ایران و جهان باستان پایه دهم رشته انسانی | پاسخ فعالیت‌ها و پرسش‌ها درس 4 تا 6

تاريخ (1) انسانی دهم دوره دوم متوسطه- نظری رشته ادبیات و علوم انسانی

راهنمای گام به گام تاریخ (1) ایران و جهان باستان پایه دهم رشته انسانی

مباحث :
** فصل دوم: جهان در عصر باستان؛ میراث بشری
درس 4: پیدایش تمدن؛ بین النهرین و مصر

پاسخ فعالیت 1 صفحه 31 درس 4: پیدایش تمدُّن؛ بین‌النهرین و مصر
پاسخ فعالیت 2 صفحه 32 درس 4: پیدایش تمدُّن؛ بین‌النهرین و مصر
پاسخ فعالیت 3 صفحه 34 درس 4: پیدایش تمدُّن؛ بین‌النهرین و مصر
پاسخ پرسش های نمونه صفحه 41 درس 4: پیدایش تمدُّن؛ بین‌النهرین و مصر

درس 5: هند و چین

پاسخ فعالیت 1 صفحه 46 درس 5: هند و چین
پاسخ فعالیت 2 صفحه 48 درس 5: هند و چین
پاسخ فعالیت 3 صفحه 49 درس 5: هند و چین
پاسخ پرسش های نمونه صفحه 49 درس 5: هند و چین

درس 6: یونان و روم

پاسخ فعالیت 1 صفحه 54 درس 6: یونان و روم
پاسخ فعالیت 2 صفحه 55 درس 6: یونان و روم
پاسخ فعالیت 3 صفحه 59 درس 6: یونان و روم
پاسخ پرسش های نمونه صفحه 60 درس 6: یونان و روم


لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.


تعداد صفحات فایل : 4

گام به گام دهم    نوع آزمون : راهنمای گام به گام    دانلود : 38    بروزرسانی شده در 1 مهر 96