راهنمای گام به گام تاریخ (1) ایران و جهان باستان پایه دهم رشته انسانی | پاسخ فعالیت‌ها و پرسش‌ها درس 1 تا 3

بروزرسانی شده در 1 مهر 96
تاريخ (1) انسانی دهم دوره دوم متوسطه- نظری رشته ادبیات و علوم انسانی

تعداد صفحات فایل : 6

راهنمای گام به گام تاریخ (1) ایران و جهان باستان پایه دهم رشته انسانی

مباحث :
** فصل اول: تاریخ شناسی؛ کاوش در گذشته
درس 1: تاریخ و تاریخ‌نگاری

پاسخ فعالیت 1 صفحه 2
پاسخ فعالیت 2 صفحه 4
پاسخ فعالیت 3 صفحه 6
پاسخ فعالیت 4 صفحه 6
پاسخ فعالیت 5 صفحه 7
پاسخ فعالیت 6 صفحه 8
پاسخ فعالیت 7 صفحه 9
پاسخ پرسش های نمونه صفحه 11

درس 2: تاریخ؛ زمان و مکان

پاسخ فعالیت 1 صفحه 13
پاسخ فعالیت 2 صفحه 15
پاسخ فعالیت 3 صفحه 15
پاسخ فعالیت 4 صفحه 16
پاسخ فعالیت 5 صفحه 16
پاسخ پرسش های نمونه صفحه 19

درس 3: باستان‌شناسی؛ در جست‌و جوی میراث فرهنگی

پاسخ فعالیت 1 صفحه 23
پاسخ فعالیت 2 صفحه 27
پاسخ فعالیت 3 صفحه 28
پاسخ فعالیت 4 صفحه 28
پاسخ پرسش های نمونه صفحه 28


لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

گام به گام دهم    نوع آزمون : راهنمای گام به گام    دانلود : 50