1395/3/23

آزمون هماهنگ استانی نوبت دوم خرداد ماه 95 درس املا فارسي پایه نهم | گلستان

فارسی و نگارش نهم دوره اول متوسطه گلستان خرداد 1395

متن املاي تقريري هماهنگ استاني خردادماه 95 استان گلستان

بدان كه هر چه در وجود است، همه صنع خداي تعالي است. زمين و آنچه بر وي است، چون كوه‌ها و بيابان‌ها و نهرها و آنچه در كوه‌هاست، از انواع نباتات و آنچه در برّ و بَحر است.
بايد اهميّت و ارزش ارتباط‌ها را بدانيم و در پي ايجاد دوستي‌هاي خوب و مفيد باشيم. انسان بي‌دوست، همواره غمگين است؛ به بيان ديگر تنهايي، يكي از سنگين ترين مصائب است. «ذوقي چنان ندارد، بي دوست زندگاني»
مادران، دل به مهر فرزندان، گرم و تپنده مي‌دارند و فرزندان در پرتو گرم و گواراي مادر، جان مي‌گيرند و مي‌پرورند و مي‌بالند. اين دو را پيوندها و آوندهايي به سرچشمه‌هاي يكتايي مي‌رساند و خوشي و ناخوشي يكي را به ديگري پيوند مي‌زند.
از گوشة صومعه آواز درآمد كه: اي مرد! خود را رنجه مدار كه او چند سال است تا به ما دل سپرده است. ابليس زهره ندارد كه گرد او گردد. تو خود را مرنجان اي طّرار! كه اگر يك دوست خفته است، دوست ديگر بيدار است.
اي مفضّل، دربارة آن صفتي كه از ميان ساير حيوانات، ويژة انسان است، تفكّر كن كه آن‌«حيا» است. اگر حيا نمي‌بود، هيچ كس مهمانداري نمي‌كرد و وفا به وعده‌ها نمي‌نمود و نيازهاي مردم را بر نمي‌آورد و امانت‌هاي مردم را پس نمي‌دادند و ترك معاصي نمي‌كردند.

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 1
نوع آزمون : آزمون نوبت دوم
دانلود : 756
بازدید : 2546
ثبت شده در 23 خرداد 95