چند روزه که پیداش نیست!

م س

دیپلم انسانی

استان آذربایجان شرقی، شهر تبریز

دبیرستان شهید رضایی ناحیه 1 تبریز

این صفحه 58 بار بازدید شده

527

رتبه در کشور

83

رتبه در استان

17

رتبه در ناحیه

ساعت هایی که آمادگی کلاس خصوصی دارم:

ساعت / روز 10 - 8 12 - 10 14 - 12 16 - 14 18 - 16 20 - 18 22 - 20 24 - 22
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه

هنوز هیچ محتوایی برای این دبیر ثبت نشده است.

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی