ازش بی خبریم!

نسرین کاظمی

لیسانس علوم اجتماعی

استان خراسان رضوی، شهر مشهد

دبستان آفتاب حسینی تبادکان

این صفحه 371 بار بازدید شده

848

رتبه در کشور

87

رتبه در استان

8

رتبه در ناحیه

ساعت هایی که آمادگی کلاس خصوصی دارم:

ساعت / روز 10 - 8 12 - 10 14 - 12 16 - 14 18 - 16 20 - 18 22 - 20 24 - 22
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه

هنوز هیچ محتوایی برای این دبیر ثبت نشده است.

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی