شیدا حسن پور

لیسانس ادبیات فارسی

استان تهران، شهر تهران

فدک منطقه 16 تهران

این صفحه 130 بار بازدید شده

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دوره دوم متوسطه- نظری

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی