امروز اینجا بود!

مجتبی معظمی

لیسانس مهندسی کامپیوتر نرم افزار ، آموزش ابتدایی

استان همدان، شهر همدان

دبستان مولوی سردرود

این صفحه 423 بار بازدید شده

درس هایی که تدریس می کنم:

فارسی و نگارش اول ریاضی اول قرآن اول ریاضی دوم قرآن دوم فارسی و نگارش سوم ریاضی سوم قرآن سوم فارسی و نگارش چهارم ریاضی چهارم ریاضی پنجم ریاضی ششم ریاضی هفتم ریاضی (1) دهم ریاضی (2) یازدهم

ساعت هایی که آمادگی کلاس خصوصی دارم:

ساعت / روز 10 - 8 12 - 10 14 - 12 16 - 14 18 - 16 20 - 18 22 - 20 24 - 22
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه

  سوابق کاری

  • 7 سال

  گواهینامه و افتخارات

  • تدریس در کلاس های ضمن خدمت

  تالیفات

  • ماهنامه کوچه باغ معلمی

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دبستان

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی