امروز اینجا بود!

اسماعیل ادبی فیروزجایی

لیسانس دبیری ریاضی

استان مازندران، شهر بابل

دبیرستان امام خمینی بند پی شرقی

این صفحه 590 بار بازدید شده

384

رتبه در کشور

16

رتبه در استان

1

رتبه در ناحیه

ساعت هایی که آمادگی کلاس خصوصی دارم:

ساعت / روز 10 - 8 12 - 10 14 - 12 16 - 14 18 - 16 20 - 18 22 - 20 24 - 22
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دوره دوم متوسطه- نظری

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی