امروز اینجا بود!

اسماعیل ادبی فیروزجایی

لیسانس دبیری ریاضی

استان مازندران، شهر بابل

دبیرستان امام خمینی (ره) بند پی شرقی

این صفحه 518 بار بازدید شده

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دوره دوم متوسطه- نظری

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی