مهدی نعمتی راد

فوق لیسانس فیزیک

استان اردبیل، شهر مشگین شهر

فرهادیان مشگین شهر

این صفحه 810 بار بازدید شده

کارشناسی فیزیک اتمی از دانشگاه تبریز75-79 کارشناسی ارشد فیزیک ازدانشگاه تهران شمال 85-88 کارشناسی عمران از دانشگاه آزاد 90-93 ************************************* دبیر فیزیک دبیرستان های مشگین شرقی 79-85 دبیر فیزک دبیرستان های تبریز و بستان آباد 85-90 اموزگار پایه ششم ناحیه یک تبریز 91-94 اموزگار دبستان فرهادیان مشگین شهر94.. وشاهد

درس هایی که تدریس می کنم:

ریاضی ششم

ساعت هایی که آمادگی کلاس خصوصی دارم:

ساعت / روز 10 - 8 12 - 10 14 - 12 16 - 14 18 - 16 20 - 18 22 - 20 24 - 22
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه

  سوابق کاری

  • ۶سال پایه ی ششم و 14 سال فیزیک دبیرستان

  تالیفات

  • پیک کنکور سحر - فیزیک

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دبستان

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی