امروز اینجا بود!

شمسی شعبانی

فوق لیسانس تاریخ

استان کرمانشاه، شهر کرمانشاه

دبیرستان شهدای پروین زاد ناحیه 2 کرمانشاه

این صفحه 1,405 بار بازدید شده

دبیر و سرگروه رشته تاریخ، آموزش و پروررش ناحیه 2کرمانشاه ، عضو سابق دبیرخانه کشوری تاریخ،طراح 10 دوره سۇالات هماهنگ خارج از کشور

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دوره دوم متوسطه- نظری

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی