سید علی حسینی


این صفحه 299 بار بازدید شده

مقطع: دوره دوم متوسطه- نظری
استان: زنجان
شهر: گرماب
ناحیه آموزشی: افشار
مدرک تحصیلی: لیسانس
رشته تحصیلی: دبیری شیمی
مدرسه محل کار: امام خمینی
تلفن: 02434822503
ایمیل: alichem79@chmail.ir

محتواهای مرتبط با دبیر

پرسش های پاسخ داده شده

شما هنوز به هیچ پرسشی پاسخ نداده اید!

همین حالا شروع کنید.

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی