ازش بی خبریم!

سید علی حسینی

لیسانس دبیری شیمی

استان زنجان، شهر گرماب

دبیرستان امام خمینی افشار

این صفحه 426 بار بازدید شده

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دوره دوم متوسطه- نظری

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی