خیلی وقته که نیومده

احمد سرخه زاده

فوق لیسانس زبان و ادبیات فارسی

استان خوزستان، شهر شوش

دبیرستان رودکی شوش

این صفحه 116 بار بازدید شده

232

رتبه در کشور

12

رتبه در استان

1

رتبه در ناحیه

درس هایی که تدریس می کنم:

فارسی و نگارش هفتم انگلیسی هفتم عربی هفتم قرآن هفتم فارسی و نگارش هشتم انگلیسی هشتم عربی هشتم قرآن هشتم فارسی و نگارش نهم انگلیسی نهم عربی نهم قرآن نهم علوم و فنون ادبی (1) دهم علوم و فنون ادبی (2) یازدهم علوم و فنون ادبی (3) دوازدهم

ساعت هایی که آمادگی کلاس خصوصی دارم:

ساعت / روز 10 - 8 12 - 10 14 - 12 16 - 14 18 - 16 20 - 18 22 - 20 24 - 22
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه

  سوابق تدریس و تجربیات کاری

  • 2 سال همکاری با وزارت آموزش و پرورش

  تالیفات

  • پایان نامه کارشناسی ارشد در حیطه ادبیات تطبیقی

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دوره دوم متوسطه- نظری

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی