امروز اینجا بود!

ابراهیم صادقی شلمزاری

لیسانس آموزش ابتدایی

استان لرستان، شهر بروجرد

دبستان شهید نیازی 1 بروجرد

این صفحه 696 بار بازدید شده

318

رتبه در کشور

9

رتبه در استان

2

رتبه در ناحیه

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دبستان

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی