ابراهیم صادقی شلمزاری


این صفحه 543 بار بازدید شده

مقطع: دبستان
استان: لرستان
شهر: بروجرد
ناحیه آموزشی: بروجرد
مدرک تحصیلی: لیسانس
رشته تحصیلی: آموزش ابتدایی
مدرسه محل کار: شهید نیازی 1
تلفن:
ایمیل: absh32@yahoo.com

محتواهای مرتبط با دبیر

پرسش های پاسخ داده شده

با سلام - با توجه به فاصله ی 30درجه ای بین ساعت 17 تا 18 ، تفاوت زیادی در زمان ساعت وجود ندارد. اما…

4 خرداد

با سلام - با توجه به نسبت ها ، امیر در 4 روز 20 مسئله حل می کند و بهداد این تعداد را در 10 روز حل می…

4 خرداد

با سلام - اگر احمد میانه ( وسط) صف باشد . برابراین 86 نفر قبل و 86 نفر بعد از وی قرار دارد. پس کل جمعیت…

4 خرداد

با سلام - به جز ذوزنقه ، بقیه از یک خانواده هستند . همه ضلع های روبرو دو به دو موازی و مساوی هستند .…

4 خرداد

با سلام - معکوس هفت ششم می شود شش هفتم و نصف شش هفتم با تقسیم شش هفتم بر دو بدست می آید که می شود شش…

4 خرداد

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی