خیلی وقته پیش

سعید خورشیدوند

لیسانس

استان لرستان، شهر دورود

مدرسه قدس دورود

این صفحه 110 بار بازدید شده

584

رتبه در کشور

25

رتبه در استان

2

رتبه در ناحیه

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی