خیلی وقته که نیومده

ایمان تورانی

فوق لیسانس فیزیک

استان فارس، شهر شیراز

مدرسه احسان ناحیه 1 شیراز

این صفحه 289 بار بازدید شده

588

رتبه در کشور

80

رتبه در استان

16

رتبه در ناحیه

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی