ذکراله طاهری


این صفحه 204 بار بازدید شده

مقطع: دوره دوم متوسطه- نظری
استان: فارس
شهر: خشت
ناحیه آموزشی: خشت و کمارج
مدرک تحصیلی: فوق لیسانس
رشته تحصیلی: شیمی فیزیک
مدرسه محل کار: شهید سلیمانی
تلفن:
ایمیل:

محتواهای مرتبط با دبیر

پرسش های پاسخ داده شده

به اعمالی که بدن به صورت غیر ارادی به محرک های بیرونی نشان می دهد و هدف آن محافظت از بدن می باشد

30 فروردین

با سلام هوای مرطوب را سرد می کنیم بخار آب تبدیل به مایع (اب) می شود و از هوا جدا می شود

30 فروردین

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی