ذکراله طاهری

فوق لیسانس شیمی فیزیک

استان فارس، شهر خشت

دبیرستان شهید سلیمانی خشت و کمارج

این صفحه 295 بار بازدید شده

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دوره دوم متوسطه- نظری

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی