چند روزه که پیداش نیست!

محمد شاکری زاده

لیسانس کارشناس اموزش ابتدایی

استان هرمزگان، شهر دهبارز

دبستان شهدای کربلا رودان

این صفحه 1,230 بار بازدید شده

141

رتبه در کشور

7

رتبه در استان

1

رتبه در ناحیه
محمد شاکری زاده کارشناس آموزش ابتدایی و مدرس درس ریاضی چهارم و پنجم وششم جدیدوآموزگارپایه ی ششم از استان هرمزگان-شهرستان رودان -دبستان شهدای کربلا

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دبستان

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی