ازش بی خبریم!

سیدمحمد جعفری

لیسانس آموزش ابتدایی

استان اصفهان، شهر گلپایگان

دبستان افضل گلپایگان

این صفحه 277 بار بازدید شده

481

رتبه در کشور

118

رتبه در استان

1

رتبه در ناحیه

درس هایی که تدریس می کنم:

ریاضی ششم

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دبستان

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی