سیدمحمد جعفری

لیسانس آموزش ابتدایی

استان اصفهان، شهر گلپایگان

دبستان افضل ناحیه 4 اصفهان

این صفحه 138 بار بازدید شده

درس هایی که تدریس می کنم:

ریاضی ششم

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دبستان

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی