علیرضا سلیمانی حاجی کندی


این صفحه 366 بار بازدید شده

مقطع: دبستان
استان: قم
شهر: جعفریه
ناحیه آموزشی: جعفریه
مدرک تحصیلی: لیسانس
رشته تحصیلی: علوم تربیتی
مدرسه محل کار: شیخ طوسی
تلفن:
ایمیل:

محتواهای مرتبط با دبیر

پرسش های پاسخ داده شده

آن تهی مغز اشاره به حیوان باربر دارد( انسان نادان). آن حیوان چهارپا چه می داند که بارش هیزم و چوب است…

3 اردیبهشت

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی