طاهر استوار

لیسانس

استان آذربایجان غربی، شهر پیرانشهر

مدرسه شهید مصطفی منگوری پیرانشهر

این صفحه 1,188 بار بازدید شده

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دوره اول متوسطه

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی