صبری افلاکی

فوق لیسانس

استان آذربایجان شرقی، شهر تبریز

جام ناحیه 4 تبریز

این صفحه 49 بار بازدید شده

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دبستان

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی