چند روزه که پیداش نیست!

سعید حسن پهلوان

لیسانس زبان و ادبیات فارسی

استان شهرستان‌های تهران، شهر پاکدشت

دبیرستان فنی امام رضا (ع) پاکدشت

این صفحه 55 بار بازدید شده

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دوره دوم متوسطه- نظری

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی