فرزین مرادی

لیسانس

استان مازندران، شهر تنکابن

این صفحه 701 بار بازدید شده

از آشنايي با اين سايت خيلي خوشحالم به مرور محتواهاي مرتبط با پايه چهارم را در درس رياضي تهيه مي كنم و براي استفاده شما دانش آموزان عزيزم و همكاران ارجمندم قرار ميدهم. اميدوارم كه بتوانيد با استفاده از آنها گامي براي پيشرفت درسي تان برداريد.

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دبستان

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی