امروز اینجا بود!

رقیه خدائی

لیسانس روانشناسی

استان زنجان، شهر زنجان

دبیرستان بهارستان ناحیه 2 زنجان

این صفحه 243 بار بازدید شده

380

رتبه در کشور

10

رتبه در استان

4

رتبه در ناحیه

درس هایی که تدریس می کنم:

عربی نهم

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دوره دوم متوسطه- نظری

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی