وحید وقاری


این صفحه 257 بار بازدید شده

مقطع: دوره دوم متوسطه- نظری
استان: آذربایجان شرقی
شهر: تبریز
ناحیه آموزشی: ناحیه 3 تبریز
مدرک تحصیلی: لیسانس
رشته تحصیلی: زیست شناسی
مدرسه محل کار: علامه طباطبايی تبری
تلفن:
ایمیل: Vahidvh94@gmail.com

محتواهای مرتبط با دبیر

پرسش های پاسخ داده شده

گلیکوژن (پلی ساکارید ) که توسط آنزیم گلوکوگان به گلوکز(مونوساکارید) تبدیل می شود

30 فروردین

مهم با برنامه درس خواندن است ، همه این آزمون ها متکی بر برنامه ریزی هستند و به قولی وقت ارزشمند دانش…

30 فروردین

کار هیپوفیز تولید هورمون های تنظیم کننده است

30 فروردین

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی