چند روزه که پیداش نیست!

وحید وقاری

لیسانس زیست شناسی

استان آذربایجان شرقی، شهر تبریز

دبیرستان علامه طباطبايی تبری ناحیه 3 تبریز

این صفحه 396 بار بازدید شده

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دوره دوم متوسطه- نظری

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی