گروه منطق و فلسفه

مقطع: دوره دوم متوسطه- نظری
استان: تهران
شهر: تهران
ناحیه آموزشی: منطقه 19 تهران
مدرک تحصیلی: فوق لیسانس
رشته تحصیلی:
مدرسه محل کار: نیکان
تلفن:
ایمیل:

محتواهای مرتبط با دبیر

پرسش های پاسخ داده شده

پاسخ: گزینه دوپاسخ تشریحی:هر کتاب روانشناسی یادگیری یک بحث این چنین دارد،اما هر بحث این چنین از کتاب…

21 آذر

در تقابل موضوع و محمول ثابت است اما در عکس مستوی جای موضوع و محمول عوض می شود.در تقابل سور یا نسبت و…

21 آذر

 اگر کیفیت و نسبت قضیه را ثابت نگه داریم و فقط سور یا کَمّ قضیه را  تغییر دهیم به قضیه ی متداخل دست…

21 آذر

برای اینکه بتوان از قضیه ای صادق به عکس مستوی صادق رسید. اگر سور موجبه کلی به جزئی تغییر نیابد، در برخی…

21 آذر

در عکس مستوی وقتی اصل قضیه صادق است ، عکس آن نیز صادق است .اما در سالبه جزئیه همیشه به صدق عکس نمی رسیم،…

21 آذر

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی