گروه منطق و فلسفه

مقطع: دوره دوم متوسطه- نظری
گروه آموزشی: فلسفه و منطق
استان: تهران
شهر: تهران
ناحیه آموزشی: منطقه 19 تهران
مدرک تحصیلی: فوق لیسانس
رشته تحصیلی:
مدرسه محل کار: نیکان
تلفن:
ایمیل:

محتواهای مرتبط با دبیر

پرسش های پاسخ داده شده

پاسخ: گزینه دوپاسخ تشریحی:هر کتاب روانشناسی یادگیری یک بحث این چنین دارد،اما هر بحث این چنین از کتاب…

3 تیر

در تقابل موضوع و محمول ثابت است اما در عکس مستوی جای موضوع و محمول عوض می شود.در تقابل سور یا نسبت و…

3 تیر

 اگر کیفیت و نسبت قضیه را ثابت نگه داریم و فقط سور یا کَمّ قضیه را  تغییر دهیم به قضیه ی متداخل دست…

3 تیر

برای اینکه بتوان از قضیه ای صادق به عکس مستوی صادق رسید. اگر سور موجبه کلی به جزئی تغییر نیابد، در برخی…

3 تیر

در عکس مستوی وقتی اصل قضیه صادق است ، عکس آن نیز صادق است .اما در سالبه جزئیه همیشه به صدق عکس نمی رسیم،…

3 تیر

آخرین دبیران فعال در این گروه آموزشی