صیاد امیری

مقطع: دوره اول متوسطه
استان: اردبیل
شهر: اردبیل
ناحیه آموزشی: سرعین
مدرک تحصیلی: لیسانس
رشته تحصیلی: علوم تربیتی
مدرسه محل کار: ابوذر اردیموسی
تلفن: ۰۹۱۴۱۵۸۴۹۷۸
ایمیل: shahriaramirfathi@gmail.com

محتواهای مرتبط با دبیر

پرسش های پاسخ داده شده

شما هنوز به هیچ پرسشی پاسخ نداده اید!

همین حالا شروع کنید.

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی