sina tanta

مقطع: دوره اول متوسطه
گروه آموزشی:
استان: تهران
شهر: تهران
ناحیه آموزشی: منطقه 12 تهران
مدرک تحصیلی: فوق لیسانس
رشته تحصیلی:
مدرسه محل کار:
تلفن:
ایمیل: teachergama148@gmail.com

محتواهای مرتبط با دبیر

پرسش های پاسخ داده شده

شما هنوز به هیچ پرسشی پاسخ نداده اید!

همین حالا شروع کنید.

آخرین دبیران فعال در این گروه آموزشی